Music Company

Polityka Wykorzystywania Plików Cookies

Music Company Sp. z o.o.

W imieniu Music Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Dygasińskiego 44, 01-603 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000566128, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 524-27-82-150, o numerze REGON: 362000413, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł

witamy Cię/Pana/Panią na naszej stronie internetowej i prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką Wykorzystywania Plików Cookie.

Zgodnie z przyjętą praktyką na większości  polskich stron internetowych przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Informacje przechowywane w plikach logów serwera WWW obejmują: 

–  publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika)

–  nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

–  nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

–  czas nadejścia zapytania,

–  pierwszy wiersz żądania HTTP,

–  kod odpowiedzi HTTP,

–  liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

–  adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

–  informacje o przeglądarce użytkownika,

–  informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Informacje zebrane w sposób powyżej przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem i są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem oraz siecią Music Company Sp. z o.o.

Ponadto przystępujemy do wykorzystywania mechanizmu Cookie do pozyskiwania informacji o Użytkownikach strony  i śledzenia ich nawigacji oraz po to, by  zwiększyć jakość usług i analizować ruch.

Cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji pobieranych na urządzenie Użytkownika, kiedy wchodzi on na stronę internetową. Następnie Cookie są odsyłane na stronę internetową, która zainicjowała ten proces podczas kolejnej wizyty. Cookie umożliwią naszej witrynie internetowej rozpoznanie urządzenia Użytkownika, kiedy wraca na naszą stronę.

Niektóre (lub wszystkie) z tych plików i technologii mogą być zapisywane w Twojej/Pani/Pana przeglądarce lub aplikacji albo na Twoim/Pani/Pana urządzeniu. Jeśli chcecie Państwo zdecydować, jakie pliki cookie mają być wykorzystywane, w tym również odrzucić ich konkretne rodzaje, można to zrobić wchodząc na naszą stronę. Można również  zarządzać plikami cookie w przeglądarce (przeglądarki na urządzeniach mobilnych mogą nie dawać takiej możliwości).

Niektóre pliki cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszej strony internetowej i z tego powodu ich stosowanie nie wymaga zgody Użytkownika albo ich uruchomienie następuje po wybraniu opcji „Akceptuj tylko niezbędne pliki cookies”. Są to przede wszystkim: uwierzytelniające pliki cookie oraz techniczne pliki cookie, wymagane w niektórych systemach informatycznych.

 

W przyszłości przeglądanie naszej strony będzie się łączyło z wyrażeniem zgody na pliki cookie organizacji zewnętrznych, w tym Google, o czym poinformujemy Państwa w zaktualizowanej Polityce plików cookie bezzwłocznie po ich zainstalowaniu. Będziemy wdzięczni za śledzenie aktualizacji.

Równocześnie prosimy o zapoznanie się z następującymi plikami znajdującymi się na tej stronie:

Informacja RODO dla osób nawiązujących kontakt z Music Company Sp. z o.o.

Polityka prywatności

 

Aktualizacja: Warszawa, 22 listopada 2023 r.